1kd

Profesjonalna kontrola dostępu polskiego producenta Roger. Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami przedstawionymi poniżej proszę o kontakt. Jest możliwość zaprezentowania jak będzie działał taki system w waszej placówce.   

Szkoła

Zagwarantowanie właściwego poziomu ochrony i bezpieczeństwa uczniów oraz studentów należy do priorytetów władz placówek edukacyjnych. Autoryzacja dostępu do obiektów szkolnych wydaje się być pierwszym krokiem ochrony najmłodszych przed kontaktem z niepowołanymi osobami spoza danej placówki oraz zagrożeniami związanymi z takim kontaktem.

3kd 4kd5kd

Przedszkole

System rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu SDR Junior został zaprojektowany z myślą o potrzebach placówek przedszkolnych, na które został ustawowo nałożony obowiązek ewidencji i rozliczania pobytu dzieci w przedszkolu. Celem wdrożenia systemu w placówce przedszkolnej   jest uproszczenie oraz zautomatyzowanie procesu ewidencji i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.
Przyprowadzając dziecko do przedszkola opiekun rejestruje wejście, natomiast odbierając je, rejestruje wyjście. Rejestracja danych następuje poprzez zbliżenie karty do czytnika. Zgromadzone dane są przetwarzane przez oprogramowanie SDR Junior i na tej podstawie powstają raporty będące podstawą rozliczenia pobytu dziecka w przedszkolu. Główne funkcje systemu to: rejestracja i rozliczanie pobytu dziecka w przedszkolu, rejestracja czasu pracy pracowników przedszkola, rozliczanie posiłków oraz zajęć dodatkowych, możliwość ograniczenia dostępu do przedszkola dla osób postronnych, dostosowanie reguł rozliczania do wymogów obowiązujących w gminie.
Wdrożenie systemu SDR Junior polega na instalacji elektronicznego rejestratora wejść/wyjść, konfiguracji oprogramowania oraz rozdaniu identyfikatorów opiekunom dzieci oraz innym użytkownikom systemu rejestracji. Czas wdrożenia nie przekracza zazwyczaj jednego dnia, a samo wdrożenie nie koliduje z działaniem placówki.

Rozliczanie pobytu dziecka w przedszkolu - zalety:

ułatwia obowiązkową ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu, redukuje koszty administracyjne, zwiększa dokładność rozliczania, umożliwia rozliczanie usług dodatkowych, podnosi poziom bezpieczeństwa.

2kd11kd9kd

Wspólnoty mieszkaniowe

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka stawia przed każdą wspólnotą mieszkaniową szereg zadań i wymogów, których spełnienie przybliża daną społeczność do zaspokojenia owej potrzeby.
Jednym z takich wymogów jest autoryzacja dostępu do terenu danej wspólnoty, umożliwiająca ograniczenie znacznej większości zagrożeń, związanych z obecnością na terenie zamieszkania osób niepowołanych  - spoza danej wspólnoty mieszkaniowej.

8kd 10kd6kd

Zamek elektroniczny na kartę

Zamek SDC66 umożliwia realizację prostej elektronicznej kontroli dostępu, w której użytkownicy są identyfikowani za pośrednictwem zbliżeniowych kart-kluczy. Zamek znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje konieczność ograniczenia kręgu osób mogących wejść do pomieszczenia uwalniając ich jednocześnie od konieczności posiadania wielu tradycyjnych kluczy mechanicznych.

12kd

Żródło strona producenta: http://www.roger.pl

 
Copyright 2013 by Jarosław Soiński, wykonanie: PRODO tworzenie stron