Jak to zaplanować....?

Planując zlecenie wykonania instalacji alarmowej należy pamiętać, że skuteczność systemów alarmowych zależy od klasy urządzeń  i profesjonalnego montażu. Instalacja alarmowa kojarzona jest zazwyczaj z zabezpieczeniami przed kradzieżą w obiekcie w czasie naszej nieobecności. Jednakże należy pamiętać że zagrożeń może być więcej i równie często występują w czasie naszej obecności. Wykrywanie takich zagrożeń jak pożar, zaczadzenie, gazów usypiających, zalania wodą oraz przenośne przyciski napadowe mogą być zainstalowane zarówno do nowych czy też istniejących instalacji alarmowych. Jesteśmy w posiadaniu bieżących statystyk dotyczących najczęściej występujących zagrożeń. Dlatego istotne jest wykorzystanie możliwości technicznych jakie posiadają nowoczesne systemy zabezpieczeń które do niedawna instalowane były w ważnych obiektach państwowych, bankach czy rezydencjach a w dzisiejszych czasach są ogólnodostępne.

Poza ochroną domu, można też zdecydować się na rozszerzenie systemu alarmowego o urządzenia ochrony obwodowej. Zwiększa się wtedy skuteczność i szczelność systemu, który informuje o próbie wtargnięcia na ogrodzoną posesję. Zabezpieczamy w ten sposób mieszkańców przed próbą napadu oraz zniszczeniami okien i drzwi. Co ważne zwiększa się również skuteczność interwencji firm ochroniarskich.

Ponadto system może zostać rozbudowany o kamery, i wideofony, które dodatkowo wizualnie informują o próbie wejścia niepowołanych osób. Podczas wstępnej analizy potencjalnych zagrożeń informujemy o możliwościach proponowanych systemów, adekwatnie do Państwa wymagań i możliwości budżetowych.


 Pamiętamy o zasilaniu awaryjnym ?


40Ah

specyfikacja akumulatora przeznaczonego do CCTV                         12V 40Ah.PDF

18Ah

specyfikacja akumulatora przeznaczonego do systemów alarmowych   12V 18Ah.PDF

7_2Ah

specyfikacja akumulatora przeznaczonego do zasilaczy UPS           12V 5Ah.PDF

specyfikacja akumulatora przeznaczonego do systemów dużej mocy   12V 200Ah.PDF


Konserwacja, przegląd i wymiana akumulatorów.

Jakie czynniki wpływają na wcześniejsze zużycie:

- głębokie rozładowanie ( akumulatory które pracują z zasilaczami nie posiadającymi kontroli i wewnętrznych modułów nie pozwalających na rozładowanie poniżej zadanemu progowi. Zbyt duży prąd rozładowania nie pozwala na wykorzystanie pełnej pojemności akumulatora (maleje współczynnik sprawności), a ponadto skraca czas życia akumulatora.

- środowisko pracy ( standardowa temperatura to 20 – 25 stopni, należy wziąć pod uwagę to że akumulator zamknięty w obudowie bez odpowiedniej wentylacji narażony jest na dużo wyższe temperatury niż panują w pomieszczeniu .

- Przechowywanie w wilgotnych warunkach i wysokiej temperaturze ( przechowywanie w takich warunkach występujących przez długi okres czasu powoduje tworzenie się na ujemnej płycie warstwy siarczanu ołowiu. Zjawisko to jest określane jako zasiarczenie. Ponieważ siarczan ołowiu działa jak izolator, powoduje to pogarszanie parametrów akumulatora.

- bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego wpływa na akumulator niekorzystnie.

Warunki konserwacyjne:

- samorozładowanie akumulatorów zależy od temperatury i wynosi:

3% na miesiąc w temperaturze 20°C

6% na miesiąc w temperaturze 30°C

10% na miesiąc w temperaturze 40°C

akumulatory nie podłączone zaleca się doładować co 6 miesięcy.

Nie ładujemy akumulatorów w temperaturze poniżej 0°

- akumulatory nie powinny stykać się ściankami, zachować odstęp 3-5 mm

- akumulator należy uznać za zużyty, jeżeli nie jest w stanie osiągnąć 80% pojemności nominalnej.

W naszej ofercie akumulatory o wydłużonym okresie trwałości produkowane w technologii AGM (ang. Absorbent Glass Mat) elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej). Mogą być przesyłane standardowym transportem oraz drogą powietrzną - spełniają wymagania komunikacyjne DOT oraz I.A.T.A..

Akumulatory te są niewiele droższe od standardowych (żelowych) natomiast ich trwałość jest nawet dwa razy dłuższa.

Akumulatory do CCTV – trwałość 9-12 lat

Akumulatory do SSWIN – trwałość 6-9 lat

Akumulatory do UPS – trwałość 9-12 lat


Przykładowa prezentacja systemu alarmowego w domu jednorodzinnym 

kliknij PARTER

MB_banner_220x150pix_blue

kliknij PODDASZE

MB_banner_220x150pix_orange

Jeżeli posiadają Państwo instalację alarmową która nie była od dłuższego czasu testowana i konserwowana możemy zaoferować przegląd z wymianą akumulatorów i przedstawić możliwości rozbudowy o dodatkowe elementy zabezpieczeń.


Zabezpieczenia sejfów i skarbców oraz pomieszczeń z przedmiotami wartościowymi.

Głównym atutem zabezpieczenia sejfu w dodatkowe czujniki i podłączenie ich do elektronicznego systemu alarmowego jest pewność że włamywaczowi nie wystarczy czasu na sforsowanie zabezpieczeń mechanicznych. W zależności od wymagań norm określających możliwości przechowywania wartości detektorem elektronicznym może być czujnik sejsmiczny, wstrząsu, jak i radiowe czujniki wstrząsu i przechyłu. Te ostatnie umożliwiają bezprzewodowy montaż tam gdzie istnieją ograniczenia do prowadzenia okablowania. Bardzo dużym udogodnieniem jest możliwość zapisania w rejestrze systemu nawet do miliona zdarzeń takich jak otwarcie i zamknięcie sejfu oraz wszelkie próby włamania lub sabotażu do sejfu jak i pomieszczenia w którym się znajduje. Istnieje możliwość podłączenia czytników biometrycznych oraz zabezpieczenia podwójną autoryzacją, wymuszającą wpisanie kodu dwóch osób

Duże znaczenie i sensowność montażu elektronicznych zabezpieczeń wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego (np. monitoring ochrony) ma fakt zwiększenia limitu przechowywanych wartości dwukrotnie w porównaniu do sejfów które takiego zabezpieczenia nie posiadają.***

***Zgodnie z danymi  z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Producenta podzespołów dobieramy na podstawie Państwa potrzeb związanych z rodzajem występujących zagrożeń. Zawsze przedstawiamy warianty i możliwości poszczególnych zestawów.

Zapraszamy do kontaktu w celu wykonania analizy potencjalnych zagrożeń w Państwa obiekcie.

155 
Copyright 2013 by Jarosław Soiński, wykonanie: PRODO tworzenie stron